Novokuznetsk

Rusia

Clubes de Novokuznetsk

Estadios en Novokuznetsk

Jugadores nacidos en Novokuznetsk

Jugador Edad Club
25 años FC Urartu FC Urartu
33 años Raspadskaya Raspadskaya
30 años Raspadskaya Raspadskaya
39 años
33 años Raspadskaya Raspadskaya
25 años Raspadskaya Raspadskaya
24 años Raspadskaya Raspadskaya
35 años Novokuznetsk Novokuznetsk
24 años Novokuznetsk Novokuznetsk
27 años
25 años Novokuznetsk Novokuznetsk
74 años
23 años
56 años
54 años

Managers y Entrenadores nacidos en Novokuznetsk

Persona Edad Club
56 años

Ciudades cerca de Novokuznetsk